• Univerzita třetího věku

  Úvodní stránka

   

  Upozornění:

  NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY UNVERZITY TŘETÍHO VĚKU (platí od ledna 2015) NAJDETE NA  ADRESE

  http://icv.mendelu.cz/u3v

  Nabízíme Vás poslední volná místa v kurzu - cyklus přednášek "Láska k moudrosti v běhu staletí", který se bude konat v letním semestru 2014/2015vždy ve čtvrtek 10.00 -- 12.00 hod. v rámci Univerzity třetího věku při Mendelově univerzitě v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5 - bližší informace ZDE.

  Kurz NAŠE ZAHRÁDKA - poslední přednáška se koná v pondělí 8. 12. 2014, 11.00 - 13.30 hod.

  Turistické vycházky - zrušení akce 4. 12. 2014

  Z důvodu nepříznivého počasí se dne 4. 12. 2014 ruší vycházka "Tajemné okolí Vranova".

  Nabídka akcí Klubu U3V na ak. rok 2014/2015 - ZDE

  KURZY - ZIMNÍ SEMESTR 2014/2015

  - Práce na počítači pro seniory -začátečníky: Zahájení ve středu 22. 10. 2014.

     Bližší informace ZDE. Přihláška ZDE

  Práce na počítači a s internetem: Zahájení v pondělí 20. 10. 2014.

     Bližší informace ZDE. Přihláška ZDE

  - Pilates I - pro seniory: Zahájení v pondělí 20. 10. 2014.

     Bližší informace ZDE. Přihláška ZDE

  Pilates II - pro seniory: Zahájení ve čtvrtek 23. 10. 2014.

     Bližší informace ZDE. Přihláška ZDE

  Přihláška k tříletému studiu U3V pro ak. rok 2015/2016 - ZDE

  Nástavbové studium Člověk, zvíře a životní prostřední 2014/2015 - ještě jsou volná místa!!!

  Přednášky se budou konat vždy v pondělí 14.30 - 17.00 hod. v budově Institutu celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, Brno.

  ZÁKLADNÍ  TŘÍLETÝ CYKLUS 2014/2015 - již obsazen.

  Nástavbové studium ZAHRADA A ZDRAVÍ 2014/2015 - již obsazeno.

  Kurz NAŠE ZAHRÁDKA 2014/2015 - již obsazen.

  Univerzita třetího věku

  Univerzita třetího věku (U3V) flexibilně reaguje na potřeby požadavky seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe vytváří a podporuje primární cíl a záměr všech U3V v& České republice. V průběhu studia U3V na Mendelově univerzitě v Brně navštěvují studenti každý týden přednášky, které jsou zaměřeny na témata konkrétního výukového bloku, jako např. Ekonomické změny společnosti, Kvalita potravin a zdraví, výživa, Moderní trendy v pěstování ovoce a zeleniny, Zdraví lesů ČR a další. Součástí přednášek, jejichž odbornost, aktuálnost a zajímavost garantují nejlepší odborníci a pedagogové ze všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Zahradnické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, jsou i terénní cvičení, na kterých se posluchači dozvědí nejen informace teoretického, ale také praktického charakteru.
  Po slavnostním vyřazení posluchačů, tedy úspěšném ukončení tříletého studia základního cyklu, je možné se dále vzdělávat v jednoletých nástavbových programech určených právě pro absolventy. V září, se zahájením nového akademického roku jsou otevřeny dva nástavbové programy "Zahrada a zdraví" a "Člověk, zvíře a životní prostředí", které zasahují do oblastí, jež jsou pro studenty velmi blízké a zajímavé a které je motivují k dalšímu aktivnímu životu.

  Ke komplexnosti vzdělání slouží velmi oblíbené semestrální kurzy např. Angličtina, Principy výživy, Digitální fotografie či Základy práce na PC. Všechny tyto kurzy jsou příjemným zpestřením a doplněním základní výuky.

  Zájem seniorů užívat si aktivně života není omezen pouze na město Brno a jeho okolí, ale pronikl také do menších měst, kde postupně vznikaly naše pobočky, mezi něž patří Bruntál (při Obchodní akademii a Střední škole zemědělské v Bruntále), Lednice (při Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně) či Kyjov (při Klvaňově gymnáziu a Středníodborné škole zdravotnické a sociální Kyjov).

  Vysoký zájem o studium se odráží také ve stále se zkracujícím termínu pro přihlášení ke studiu v nových ročnících. Zatímco v předchozích letech byly uzávěrky přihlášek do studia se zahájením v říjnu daného roku v jarních měsících, pro další akademické roky byla kapacita 1. ročníku základního cyklu naplněna již koncem  kalendářního roku. Seniorům, kteří se rozhodnou přihlásit se ke studiu U3V doporučujeme sledovat průběžně aktuální informace na stránkách www.u3v.mendelu.cz v sekci - Univerzita třetího věku a nebo se informovat včas na tel. 545 135 206 či osobně v kanceláři U3V v přízemí. budovy E, Zemědělská 5, Brno