• Univerzita třetího věku

  Úvodní stránka

   

  NOVÉ KURZY:

  - OCHUTNÁVKA MEDITACE - informace ZDE, kurz již 3. 4. 2014!!! - kurz zrušen

  - RELAXAČNÍ TECHNIKY - informace ZDE - kurz již obsazen

  Klub U3V Vás zve na prohlídku lázní Jeseník s návštěvou jelení farmy v Dětřichově a prohlídkou Poutního místa Panny Marie Pomocné ve Zlatých horách dne 23. 10. 2014 - bližší informace ZDE

  KLUB U3V pořádá dne 11. 6. 2014 exkurzi na VÝSTAVU RŮŽÍ v Badenu u Vídně.

  Celkem je tam připraveno v té době rozkvést více než 40 000 růží - bližší informace ZDE

  Nabízíme nové kurzy se zahájením v dubnu:

  • Kurz Relaxační techniky pro seniory - informace ZDE, přihláška ZDE - kurz obsazen
  • Pilates I    (středa 16. 00 - 17.00 hod.) - informace ZDE, přihláška ZDE - kurz obsazen
  • Pilates II   (středa 17.00 - 18.00 hod.) - informace ZDE, přihláška ZDE - kurz obsazen
  • Pilates III  (pondělí 15.30 - 16.30 hod.) - informace ZDE, přihláška ZDE - kurz zrušen
  • Mobility - senior řidičem, řidič senior - informace ZDE, přihláška ZDE - kurz zrušen
  • Angličtina - konverzace - informace ZDE, přihláška ZDE - kurz obsazen
  • Orientální (břišní) tanec pro seniorky - informace ZDE, přihláška ZDE - kurz obsazen

  Ve spolupráci s Klubem U3V MENDELU Vás srdečně zveme do výtvarné dílny "Tvořilka" na

  HRÁTKY S DRÁTKY VŠECHNY JARNÍ PÁTKY.

  Zájemci si může vybrat termín dle zájmu, cena je vždy uvedena na jeden termín.

  Kontakt: mail kostivana@seznam.cz nebo na telefonu 732 485 927.

  Bližší informace -ZDE

  Zveme Vás spolu s Klubem U3V MENDELU do

  MAĎARSKÝCH LÁZNÍ - MOSONMAGYARÓVÁR

  v pátek 25. 4. 2013 - bližší informace ZDE

  NABÍDKA ZÁJEZDU: "Po italských zahradách ve FLORENCII a okolí - Toskánsko"

  Posluchačky 2. ročníku U3V pob. na ZF v Lednici nabízí pár volných míst v tomto zájezdu, pod vedením a odborným výkladem Ing. Zuzany AMbrožové, Ph.D., ze ZF MENDELU.

  Bližší informace - ZDE

  ZÁKLADNÍ  TŘÍLETÝ CYKLUS - již obsazen, je možné se přihlásit ještě jako náhradník.

  Do ročního kurzu "Naše zahrádka" pro rok 2014/2015 bude možné se přihlásit od 1. 4. 2014.

  Přihláška - ZDE

  Plán přednášek - ZDE

  ZVEME VÁS dne 8. 4. 2014 na přednášku pořádanou ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus Jeseníky 

  OBNOVA PRAMENŮ A PAMÁTEK KRAJINY JESENICKA - podrobnosti  ZDE

  Můžete se přihlásit do kurzů - letní semestr 2013/2014

  - Kurz pletení z pedigu - informace ZDE

  - Práce na počítači - pro seniory ZAČÁTEČNÍKY - informace ZDE, přihláška ZDE

  - Práce na počítači a s internetem - informace ZDE, přihláška ZDE

  - Zdraví a potraviny vhodné pro nás - informace ZDE, přihláška ZDE - kurz již obsazen

  - Kreslení - informace ZDE, přihláška ZDE

  Zahájené kurzy pro seniory - LS 2013/2014

  - Angličtina pro mírně pokročilé - ZDE - kurz již obsazen

  - Pilates I - ZDE - kurz již obsazen

  - Pilates II - ZDE - kurz již obsazen

  - Pilates III - ZDE - kurz již obsazen

  - Falešný PATCHWORK - kurz již obsazen

  Univerzita třetího věku

  Univerzita třetího věku (U3V) flexibilně reaguje na potřeby požadavky seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe vytváří a podporuje primární cíl a záměr všech U3V v& České republice. V průběhu studia U3V na Mendelově univerzitě v Brně navštěvují studenti každý týden přednášky, které jsou zaměřeny na témata konkrétního výukového bloku, jako např. Ekonomické změny společnosti, Kvalita potravin a zdraví, výživa, Moderní trendy v pěstování ovoce a zeleniny, Zdraví lesů ČR a další. Součástí přednášek, jejichž odbornost, aktuálnost a zajímavost garantují nejlepší odborníci a pedagogové ze všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Zahradnické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, jsou i terénní cvičení, na kterých se posluchači dozvědí nejen informace teoretického, ale také praktického charakteru.
  Po slavnostním vyřazení posluchačů, tedy úspěšném ukončení tříletého studia základního cyklu, je možné se dále vzdělávat v jednoletých nástavbových programech určených právě pro absolventy. V září, se zahájením nového akademického roku jsou otevřeny dva nástavbové programy "Zahrada a zdraví" a "Člověk, zvíře a životní prostředí", které zasahují do oblastí, jež jsou pro studenty velmi blízké a zajímavé a které je motivují k dalšímu aktivnímu životu.

  Ke komplexnosti vzdělání slouží velmi oblíbené semestrální kurzy např. Angličtina, Principy výživy, Digitální fotografie či Základy práce na PC. Všechny tyto kurzy jsou příjemným zpestřením a doplněním základní výuky.

  Zájem seniorů užívat si aktivně života není omezen pouze na město Brno a jeho okolí, ale pronikl také do menších měst, kde postupně vznikaly naše pobočky, mezi něž patří Bruntál (při Obchodní akademii a Střední škole zemědělské v Bruntále), Lednice (při Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně) či Kyjov (při Klvaňově gymnáziu a Středníodborné škole zdravotnické a sociální Kyjov).

  Vysoký zájem o studium se odráží také ve stále se zkracujícím termínu pro přihlášení ke studiu v nových ročnících. Zatímco v předchozích letech byly uzávěrky přihlášek do studia se zahájením v říjnu daného roku v jarních měsících, pro další akademické roky byla kapacita 1. ročníku základního cyklu naplněna již koncem  kalendářního roku. Seniorům, kteří se rozhodnou přihlásit se ke studiu U3V doporučujeme sledovat průběžně aktuální informace na stránkách www.u3v.mendelu.cz v sekci - Univerzita třetího věku a nebo se informovat včas na tel. 545 135 206 či osobně v kanceláři U3V v přízemí. budovy E, Zemědělská 5, Brno